Felhasználási feltételek

MotiBro online üzleti, ügyviteli menedzsment rendszer és szolgáltatásra vonatkozóan

Tartalomjegyzék

Jelen felhasználási feltételekben („Felhasználási Feltételek”) kerültek rögzítésre a MotiBro Rendszer használatával kapcsolatos feltételek, amelyeket Ön a MotiBro Rendszerbe történő regisztrációval és belépéssel elfogad, a MotiBro rendszer üzemeltetője pedig felhatalmazza Önt a rendszer használatára.

A MotiBro Rendszerbe történő belépéssel Ön kifejezetten megerősíti, hogy jelen Felhasználási Feltételeket elolvasta, az ebben rögzítetteket teljeskörűen megismerte, megértette és önmagára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen Felhasználási Feltételek a MotiBro Rendszer jelenlegi állapotára és bármely jövőbeni módosítására és verziójára vonatkoznak.

Jelen Felhasználási Feltételek a MotiBro Rendszer használatának megkezdésével azonnali hatállyal életbe lépnek.
Amennyiben Ön nem fogadja el az alábbiakban rögzített feltételeket, kérjük, azonnal hagyjon fel a rendszer használatával.

1. A MotiBro Rendszer

A MotiBro Rendszer egy online, üzleti, ügyviteli menedzsment szoftver, amelynek célja, hogy Felhasználói (többek között Partnerei, azok Vezetői , Oktatók, Végfelhasználók kiskorú Végfelhasználók, valamint Szüleik) számára könnyebbé tegye az általuk szervezett, szolgáltatott vagy igénybe vett tevékenységek során felmerülő, többek között óraszervezési és időpont foglalási feladatokat, valamint az ehhez kapcsolódó nyilvántartások és elszámolások vezetését, valamint az adott tevékenységgel kapcsolatban a szolgáltatók és az igénybevevők közötti kommunikációt.

A MotiBro Rendszer szolgáltatója:

2. Definíciók

Jelen Felhasználási Feltételekben nagy kezdőbetűvel írt kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

„MotiBro”: A MotiBro Kft-t, mint a MotiBro Rendszer szolgáltatóját jelenti.

„MotiBro Szolgáltatás” vagy „MotiBro Rendszer”: A Felhasználók által használt online, üzleti, ügyviteli menedzsment szoftver, amely a weben érhető el. A MotiBro Rendszer egy online, üzleti, ügyviteli menedzsment szoftver, amelynek célja, hogy Felhasználói (többek között Partnerei, azok Vezetői , Oktatók, Végfelhasználók kiskorú Végfelhasználók, valamint Szüleik) számára könnyebbé tegye az általuk szervezett, szolgáltatott vagy igénybe vett tevékenységek során felmerülő, többek között óraszervezési és időpont foglalási feladatokat, valamint az ehhez kapcsolódó nyilvántartások és elszámolások vezetését, valamint az adott tevékenységgel kapcsolatban a szolgáltatók és az igénybevevők közötti kommunikációt.

„Partner” vagy „Partnerek”: Egy vagy több sport, rekreációs, gyógytorna egyéb kikapcsolódási, oktatási vagy más egyéb tevékenységet végző vállalkozás, amely az általa szervezett, és az Oktatók vagy más személyzet által szolgáltatott, különböző tevékenységeket a Végfelhasználók részére a MotiBro-val kötött szerződés alapján, a MotiBro Rendszer napi, rendszeres használatával látja el és mindezen tevékenységekhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a MotiBro Rendszer használatával végzi. A Partner a MotiBro Rendszer használatára ellenérték megfizetése fejében jogosult.

„Felhasználó”: A Partner, annak Vezetője, az Oktató és a Végfelhasználók (így Ön is), akik a MotiBro Rendszert használják.

„Felhasználói Szerep”: Egy Felhasználó több felhasználói szereppel is rendelkezhet a MotiBro Rendszerben (Vezető, Oktató, Végfelhasználó és Szülő). Egy Felhasználóhoz több felhasználói szerep, valamint egyfajta Felhasználói Szerepből akár több is tartozhat (kivételt képez ez alól a Vezető: egy Felhasználó legfeljebb egy Partnernél lehet Vezető). Egy időpillanatban egy Felhasználónak csak egyetlen Felhasználói Szerepe érhető el aktívan.

„Felhasználói Fiók” vagy „Fiók”: a MotiBro Rendszerben a regisztrációval, Facebook vagy Google felhasználói fiókkal történő belépés során létrejött fiók.

„Felhasználási Feltételek”: Jelen megállapodás és annak bármely jövőbeli módosítása.

„GDPR”: Az Európai Parlament és az Európai Tanács 2016/679(2016.04.27.) rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

„Vezető”: A Vezető általában a Partner jogi képviseletére, de legalábbis a MotiBro és a Partner között létrejött megállapodás alapján a MotiBro Rendszer használatakor, így mint adatkezelő, jogosult a Partner nevében eljárni, feladata a MotiBro Rendszerben egy adott Partner létrehozása és annak működtetése. A Vezető új Oktatókat, Végfelhasználókat és Szülőket adhat a rendszerhez, valamint adatkezelőként eléri és vonatkozó jogosultságai szerint kezeli ezek minden adatát.

„Oktató”: Az Oktató szolgáltat különböző tevékenységeket a Végfelhasználók részére a Partner szervezésében, ő menedzseli az általa tartott foglalkozásokat és a Vezető által megadott jogosultságok alapján eléri a Végfelhasználók adatait. Az Oktató a Vezetőtől kapott jogosultságtól függően tud funkciókat használni. Az Oktatónak a MotiBro felé nem kell fizetni a MotiBro Szolgáltatásért, ennek díja benne van a Partner által fizetendő díjban.

„Végfelhasználó”: Aki a Partner által szervezett és az Oktató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, és ennek érdekében használja a MotiBro Rendszert. A Végfelhasználó vagy Kiskorú Végfelhasználó elérheti saját, személyes oldalát miután a megfelelő eljárás szerinti, MotiBro Rendszerbe történő regisztrációja megtörtént. A Végfelhasználó a MotiBro rendszert ingyenesen jogosult használni.

„Kiskorú Végfelhasználó”: Az a Végfelhasználó, aki 16. életévét még nem töltötte be, így kiskorúnak minősül, aki akkor jogosult a MotiBro Rendszer használatára, ha ehhez Szülője vagy gondviselője hozzájárul. A hozzájárulás beszerzése a Partner feladata.

„Szülő”: Kiskorú Végfelhasználó szülője vagy gondviselője, vagy az a személy, aki a törvényes felügyeleti jogot gyakorol a Kiskorú Végfelhasználó felett és hozzájárulását adja a Kiskorú Végfelhasználó Partner szolgáltatásának és a MotiBro Szolgáltatásának igénybevételéhez. A Szülő Végfelhasználó kaphat ilyen szerepet, amellyel a Klubvezető vagy Oktató által hozzárendelt kiskorú gyermekei fiókjait tudja kezelni. A szülői hozzájárulás beszerzése a Partner feladata.

3. A MotiBro kötelezettségei

3.1 A MotiBro Szolgáltatás

A MotiBro mindent megtesz azért, hogy a MotiBro Szolgáltatás elérhető legyen a Felhasználók felé, kivételt képeznek ez alól azok a külső események és körülmények, amelyekre a MotiBro nem rendelkezik ráhatással (például internet rendelkezésre állása, vagy a MotiBro Szolgáltatás nyújtásához igénybe vett más szolgáltatók rendelkezésre állása, vírustámadás).

3.2 MotiBro Szolgáltatás igénybevétele

A Partnerrel MotiBro szolgáltatási szerződést köt, majd ezután a Partner Vezetőjének MotiBro készít egy profilt, ebbe belép a Vezető, meghívja emailben az Oktatókat, akik az emailben foglaltak alapján regisztrálnak a MotiBro Rendszerbe. Végfelhasználók úgy vehetik igénybe a MotiBro Rendszert, hogy megadják email címüket a Partnerek, aki emailt küld nekik, a Végfelhasználó ezt az email címet megerősíti a Végfelhasználó email címére kapott üzenetben foglaltak alapján. A MotiBro Szolgáltatás igénybevételének egy másik módja – a Partnerrel kötött eltérő megállapodás alapján – ha a nyilvánosan elérhető órarendben regisztrálja magát a Végfelhasználó. A regisztrációkat követően pedig mindenki jelszóval történő belépéssel veheti igénybe a MotiBro Szolgáltatását.

3.3 Adatkezelés, adatvédelem, adatfeldolgozás

3.3.1 MotiBro felhívja a figyelmet, hogy a Partnerek által nyújtott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban az érintettek személyes adatainak kezelése során általában a MotiBro Rendszer használatakor a Partner a GDPR fogalommeghatározásai szerint adatkezelőként, MotiBro pedig adatfeldolgozóként jár el. Vannak olyan esetek azonban (pl. MotiBro honlapján működtetett saját hírlevél szolgáltatás, cookiek használata), amikor a MotiBro Rendszer Felhasználók általi használatakor kezelt személyes adatok kezelésekor MotiBro, mint adatkezelő jár el. További részletekért lásd az Általános Adatkezelési Szabályzatot.

3.3.2 MotiBro felhívja a figyelmet arra, hogy a MotiBro honlapjának látogatásakor a MotiBro Általános Adatkezelési Szabályzatának sz. mellékletében (MotiBro, mint adatkezelő adatfeldolgozói és egyéb címzettek listája) meghatározott jogi személy (az adott program adatkezelője) közös adatkezelőként járhat el, így a mellékletben meghatározott adatok esetében adattovábbításra kerülhet sor, amelyhez az érintett a MotiBro oldal használatával hozzájárul. További részletekért lásd a MotiBro Általános Adatkezelési Szabályzatának 2. számú mellékletét (Adatkezelési tájékoztató cookie használat vonatkozásában).

3.3.3 A MotiBro megtesz minden tőle elvárhatót a MotiBro Rendszerben tárolt valamennyi adat védelme érdekében. Ennek keretében a fentiek mellett az esetlegesen előforduló hardverhibák, és környezeti katasztrófák okozta adatvesztés elkerülése érdekében a MotiBro Rendszerben tárolt összes adat 4 napra visszamenőleg minden nap legalább egy alkalommal biztonsági mentésre kerül, amely a MotiBro Rendszer adatbázisának egészét tartalmazza a MotiBro Rendszer esetleges összeomlása utáni visszaállítás céljából.

3.3.4 MotiBro, úgy, mint adatfeldolgozó, elkötelezett a Rendeletnek megfelelő ún. beépített és alapértelmezett adatvédelem mellett. Ennek megfelelően MotiBro folyamatosan törekszik arra, hogy a MotiBro Rendszerbe az alapoktól beépítse az adatvédelmi szempontokat, és ne az utolsó pillanatban kelljen figyelembe vennie az adatvédelmi megfelelést.

3.3.5 A MotiBro Sütiket és más technológiát használ a MotiBro rendszer működtetése érdekében, amihez Felhasználó hozzájárul:

Cookie neve Cookie leírása és célja Szolgáltató Mennyi ideig tárolódik a Felhasználó eszközén?

_ga Ez a cookie általában az első látogatáskor kerül rögzítésre a böngészőben. Ha a böngésző üzemeltetője törölte a cookie-t, majd később felkeresi a motibro.com-ot, egy új _ga cookie jön létre, más egyedi azonosítóval. A legtöbb esetben ez a cookie a motibro.com egyedi látogatóinak azonosítására szolgál, és minden oldal-megtekintéssel frissül. Ez a cookie továbbá egy egyedi azonosítóval is rendelkezik, melyet a Google Analytics egy kiegészítő biztonsági intézkedésként használ a cookie érvényességének és hozzáférhetőségének biztosítására.

Google Analytics 2 év
_gid Ez a cookie a felhasználók elkülönítésére szolgál. Egy egyedi felhasználói munkamenet-azonosítót tárol.

Google Analytics 24 óra
_motibro_session5 Ez a süti a felhasználóval kapcsolatos személyes adatot nem rögzít, célja kizárólag a honlapon töltött munkamenetben előforduló adatok és a tevékenység tárolása, célja, hogy a hogy a weboldalunk felhasználó barátabb és biztonságosabb legyen. MotiBro A böngésző-munkamenet végéig

remember_user_token Ez a süti a MotiBro regisztrált felhasználóit azonosító süti. Ezt a sütit csak akkor használjuk, ha a látogató/vásárló bejelölte az „Emlékezz rám” opciót, célja, hogy ne kelljen minden alkalommal újra bejelentkezni a MotiBro-ba. MotiBro A létrehozástól/frissítéstől számított 20 év

Amennyiben a Partner a Barion Payment Zrt-t igénybe véve online fizetési lehetőséget biztosít Végfelhasználói számára, akkor Végfelhasználó az online bankkártyás fizetéssel történő vásárlása érdekében hozzájárul, hogy az alábbi sütik is telepítésre kerüljenek:
Cookie neve Cookie leírása és célja Szolgáltató Mennyi ideig tárolódik a Felhasználó eszközén?
BarionMarketingConsent.xxx

Célja Felhasználó nyilatkozatának tárolása, hogy hozzájárult a böngészési szokásaiból származó adatok gyűjtéséhez és a vásárlási szokásai vizsgálatához személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítése érdekében. A működéshez szükséges cookie-k között elhelyezett alábbi, bankkártyás csalásmegelőzési célú cookie-k által gyűjtött adatokat, böngészési szokásokat a vásárlási szokások vizsgálatához is felhasználja a Barion személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítése érdekében.

Barion Payment Zrt. Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig

Media and advertiser partners’ cookie

Célja a Barion rendszer és az adott partner rendszerének eltérő felhasználói azonosítójának szinkronizációja, párosítása. A fenti cookie-k működésük részeként jelzik a partnerek szerverének, hogy töltse le a saját felhasználói azonosító cookie-ját a weboldal látogatójának böngészőjébe. Így a két rendszerben egyidőben, egy böngészőben keletkező azonosítók párosítva lesznek.

Barion Payment Zrt. Felhasználó a cookie-król részletes tájékoztatást az egyes partner cookie tájékoztatójában talál. Az ilyen célú cookie-kat használó partnerek listáját a cookie tájékoztatójukra mutató hivatkozással együtt Felhasználó itt találja.

3.3.6 Adatfeldolgozás

A MotiBro a Partnerrel kötött megállapodás szerint, a Partner, mint adatkezelő által a Felhasználók részére nyújtott szolgáltatáshoz használja a MotiBro Rendszert, amely együttműködés alapján MotiBro a GDPR rendelkezései szerint adatfeldolgozónak minősül, amelynek keretében:

 • személyes adatok feldolgozására csak abban az esetben kerül sor, ha a Partner, mint adatkezelő vagy a Felhasználó/Végfelhasználó, mint érintett a MotiBro Rendszerben ezt kezdeményezi.
 • a MotiBro minden tőle elvárhatót megtesz a MotiBro rendszerben tárolt adatok biztonsága érdekében.
 • a MotiBro Rendszerben rögzített személyes adatokat csak a MotiBro azon munkatársai és közreműködői érhetik el, akiknek munkájához ez szükséges, valamint a kezelt adatokkal kapcsolatban titoktartást vállaltak.
 • a MotiBro a MotiBro Szolgáltatás nyújtása során alvállalkozót vehet igénybe. Ennek keretében MotiBro gondoskodik arról, hogy alvállalkozója
 • a MotiBro által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.
 • MotiBro-nak nem feladata (felelősségét kizárja) a Felhasználók hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás, ide nem értve a vonatkozó jogszabályok alapján gyakorolható érintetti jogok gyakorlásának elősegítését.
 • A MotiBro a Vezető utasítása vagy a MotiBro és a Partner között létrejött szerződés megszűnése esetén és visszajuttatja a Partnernek és töröl minden a MotiBro Rendszerben rögzített személyes adatot, hacsak az Általános Adatkezelési Szabályzat, az Európai Unió vagy a nemzeti jogszabályok másként nem rendelkeznek.
 • További részletekért lásd az Általános Adatkezelési Szabályzat adatfeldolgozásra vonatkozó rendelkezéseit (VI. fejezet).

4. A Felhasználó kötelezettségei

4.1 Személyes adatok

A Felhasználó minden szükséges óvintézkedést köteles megtenni személyes adatainak biztonsága érdekében. Ennek keretében a Felhasználó kiemelt, de nem kizárólagos felelőssége saját jelszavának biztonságos tárolása. Ennek keretében:

 • Jelszavát semmilyen körülmények között ne hozza nyilvánosságra.
 • Amennyiben úgy érzi, hogy illetéktelen személyek megtudták a jelszavát, változtassa meg azt.

A fentiekért, illetve az ebből eredő károkért (beleértve a MotiBro Rendszerén belüli és azon kívüli károkat egyaránt) a MotiBro semmilyen felelősséget nem vállal.

4.2 Felhasználási Feltételek

A MotiBro Rendszert használó Partner feladata annak biztosítása, hogy a Partnerhez tartozó Felhasználók megismerjék jelen Felhasználási Feltételeket. Felhasználók kötelesek a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat betartani, így különösen, de nem kizárólagosan, minden olyan kötelezettséget teljesíteni, amely a 7.3 pontban foglaltak szerint a MotiBro Szolgáltatás megszüntetését eredményezheti.

4.3 A MotiBro Rendszer Kiskorú Végfelhasználó általi használata

A MotiBro Szolgáltatás használata 16 éves kor felett engedélyezett, illetve e kor alatt abban az esetben, ha ehhez a Kiskorú Végfelhasználó Szülője hozzájárul. Ezeknek a hozzájárulásoknak a beszerzése a Partner feladata és kötelezettsége, még a Kiskorú Végfelhasználó MotiBro rendszerbe történő regisztrációját megelőzően.

4.4 A MotiBro Szolgáltatás nyilvános helyen történő használata

Amennyiben a Felhasználó a MotiBro Rendszert nyilvános helyen (pl. internetkávézóban) használja, a rendszerben megvalósított védelmi intézkedések mellett, az adatok védelme érdekében szükség van a Felhasználó közreműködésére is.

Adatvédelmi kockázatokra tekintettel MotiBro nem javasolja a MotiBro Rendszer használatát ingyenes, nyílt wifi hálózatokon keresztül. Az ingyenes, nyilvános wifi hálózat használatából eredő incidensek eredményeként bekövetkező károkért fennálló felelősségét MotiBro a jogszabályok által lehetővétett legteljesebb mértékben kizárja.

Ha fennáll annak a lehetősége, hogy mások is hozzáférnek a Felhasználó által használt számítógéphez, az alábbi biztonsági lépéseket javasolt végrehajtani:

 • A bejelentkező képernyőn az „Emlékezzen rám” mezőbe ne tegyen pipát.
 • Ne hagyja sohasem őrizetlenül azt a számítógépet, ahol éppen folyamatban van a MotiBro Rendszer használata.
 • A MotiBro Rendszert a Kilépés gomb alkalmazásával, ne pedig a böngésző ablak bezárásával hagyja el.
 • A böngészőben ne engedélyezze az ideiglenes internet fájlok tárolását.

4.5 Nem megfelelő tartalmak

Felhasználók, kötelesek tartózkodni attól, hogy nem megfelelő, illegális, káros, pornográf vagy egyébként a MotiBro jóhírnevét veszélyeztető tartalmat, információt vagy adatot vigyenek fel, rögzítsenek, illetve továbbítsanak a MotiBro Rendszerén keresztül.

4.6 Rendszerüzenetek

A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltéltelek elfogadásával elfogadja, hogy a MotiBro Szolgáltatásokkal és Rendszerrel kapcsolatban időről-időre rendszerüzeneteket kaphat a Rendszer használatával, karbantartásával, használati tanácsokkal és kapcsolódó információkkal kapcsolatban. MotiBro hangsúlyozza, hogy ezen rendszerüzenetek nem minősülnek hírlevélnek.

5. Egyéb feltételek

5.1 Felelősség kizárása

5.1.1 A MotiBro alkalmazottai és tulajdonosai nem tudnak és nem vállalnak felelősséget semmilyen a MotiBro Rendszer keretében a Partner által nyújtott szolgáltatás igénybevételéből eredő direkt vagy indirekt kár, bekövetkezett sérülés, baleset, vonatkozásában. Ez a felelősségkizárás kiterjed, de nem kizárólag, az alábbiakra:

 • leállás vagy hiba a MotiBro Szolgáltatásában,
 • nem a MotiBro érdekkörében felmerült ok miatti adatvesztés,
 • a MotiBro Szolgáltatása nem megfelelő a Felhasználó számára.

5.2.2 Nem megfelelő, illegális, káros, pornográf vagy egyébként a MotiBro jóhírnevét veszélyeztető tartalom, információ vagy adat bármely Felhasználó általi felvitele a MotiBro Rendszerbe

MotiBro nem köteles ellenőrizni a Felhasználók által a MotiBro Rendszerbe felvitt tartalmat, ezért MotiBro nem tehető felelőssé, továbbá az olyan tárolt tartalomért sem felelős, amelynek jogellenességéről, vagy az annak alapjául szolgáló tényekről nem tud. Amennyiben MotiBro semmilyen szerkesztői feladatot nem lát el az általa rendelkezésre bocsátott platformon közzétett tartalom felett, úgy az adott tartalomnak a MotiBro Rendszerén keresztül történő megjelenéséért való felelősségét a lehető legteljesebb mértékben kizárja. Ebben az esetben MotiBro nem tekinthető a más által nyújtott információ közzétevőjének vagy előadójának. MotiBro Szolgáltatás lényege a Felhasználók, mint a tartalom feletti szerkesztői befolyással bíró felek által küldött információk tárolásából és közvetítéséből áll, így MotiBro-t nem terheli felelősség a MotiBro Szolgáltatás igénybevevőjének kérésére tárolt információért, amennyiben MotiBro-nak nincsen tényleges tudomása jogellenes tevékenységről vagy információról, és nincsen tudomása olyan tényekről vagy körülményekről, amelyek nyilvánvalóan jogellenes tevékenységre vagy információra utalnának; illetve MotiBro, amint ilyenről tudomást szerzett, haladéktalanul intézkedett az információ eltávolításáról, vagy az ahhoz való hozzáférés megszüntetéséről.

5.2 A MotiBro Rendszer elérése

Tilos a MotiBro rendszer elérése bármely más módon, mint amit a MotiBro a MotiBro Szolgáltatás eléréséhez biztosít. Így tilos kiemelten, de nem kizárólag a MotiBro Szolgáltatás elérésének megkísérlése bármely automatizált módszerrel (például scriptekkel, botokkal).

5.3 A MotiBro Rendszer karbantartása

A MotiBro fenntartja a jogot, hogy rövid időszakokra leállítsa szolgáltatását (például karbantartási céllal) a Felhasználók értesítése mellett. Amennyiben lehetséges, az ilyen eseményekről a MotiBro legalább 24 órával korábban értesíti a Felhasználókat.

5.4 A Felhasználási Feltételek módosítása

A MotiBro fenntartja a jogot, hogy módosítsa vagy megszűntesse a MotiBro Szolgáltatást. Amennyiben lehetséges, a MotiBro Szolgáltatásának leállítása esetén a MotiBro legalább 30 nappal korábban értesíti a Felhasználókat.

5.5 A MotiBro Szolgáltatás megtagadása

A MotiBro fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján bármikor, bármely Felhasználónak megtagadja a MotiBro Szolgáltatás igénybevételét.

5.6 Érvényesség, érvényesíthetőség, teljesség

A Felhasználási Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy kikényszeríthetetlensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A Felek megállapodnak, hogy szükség esetén az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés helyébe, az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés üzleti céljának leginkább megfelelő új rendelkezés megállapításában együttműködnek.

5.7 Irányadó jog

Jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. a Polgári Törvénykönyv, és valamennyi a jelen Felhasználási Feltételekhez kacsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

6. Szerzői jogok

A MotiBro Szolgáltatás weboldalának és mobil alkalmazásának tartalma (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép, a továbbiakban: anyagok) – ide nem értve a Felhasználók által a MotiBro rendelkezésére bocsátott anyagokat – a MotiBro kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a MotiBro előzetes írásbeli hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. A Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához vagy egyéb üzleti vagy haszonszerzési célú felhasználásához, lemásolásához. A MotiBro Szolgáltatás weboldalán és mobil alkalmazásában található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel. A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

7. A MotiBro Szolgáltatás megszűnésének esetei

7.1 A Partner és a MotiBro között létrejött szerződés megszűnése

A MotiBro Szolgáltatás megszűnik, amennyiben a Partner és a MotiBro között létrejött szerződés megszűnik. Ez azt jelenti, hogy a MotiBro Rendszer nem lesz elérhető az adott Partner által nyújtott szolgáltatás szervezésében, nyújtásában és igénybevételében részvevő Felhasználók számára.

7.2 Végfelhasználó által kezdeményezett megszűnés

A Végfelhasználó, mint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerinti érintett bármikor kérheti a MotiBro Rendszerben történt adatainak törlését a Partnerhez, mint adatkezelőhöz küldött kéréssel.

7.3 MotiBro által kezdeményezett megszűnés

A MotiBro azonnali hatállyal megszűntetheti a MotiBro Szolgáltatást a Felhasználó irányába, amennyiben Partner a szolgáltatás díját nem fizeti meg, vagy ha MotiBro megítélése szerint a Felhasználó megszegte a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat, ha arra nem jogosultaknak hozzáférést enged a MotiBro Rendszerhez, és/vagy úgy jár vagy járt el, amely negatívan befolyásolja a MotiBro által nyújtott szolgáltatás megítélését vagy veszélyezteti a MotiBro Rendszer és Szolgáltatás biztonságos működését, a MotiBro Rendszert használó egyéb Felhasználók tevékenységét, vagy egyébként a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban foglaltakat nem tartja be, illetve azokban foglalt rendelkezéseknek való megfeleléshez szükséges együttműködés során úgy jár el, amely veszélyezteti a MotiBro ezen jogszabályoknak való megfelelését.

A MotiBro Szolgáltatásának megszűnése esetén a MotiBro a jelen Felhasználási Feltételek szerint minden, adatfeldolgozóként kezelt személyes adatot visszaad a Partnernek, valamint ezt követően törli ezeket a MotiBro Rendszerből, kivéve, ha az Általános Adatkezelési Szabályzat, az Európai Unió vagy a nemzeti jogszabályok másként rendelkeznek.

8. Kérdések, észrevételek a MotiBro Szolgáltatással kapcsolatban

A MotiBro Szolgáltatással kapcsolatos kérdések és észrevételek esetén a MotiBro ügyfélszolgálata az alábbi email címen érhető el:
support@motibro.com.

Fel a tetejére

E-book letöltése

Hozz ki többet a sportklubodból!

Klubvezetési fortélyok emailben

Pénztárcabarát klubfejlesztési tippek 2 hetente
Hozz ki többet a sportklubodból!

Sikeres üzenet

Köszönjük a feliratkozásodat!

Próbáld ki ingyenes demónkat!

Kérlek, add meg a következő információkat, hogy minél személyre szabottabban tudjunk beszélgetni!